Здравствуйте. Молодец, что вы правите хорошие больше 50 честных правок/Салам. Мыкты жасалды, сиз 50дөн ашык чынчыл түзөтүүлөрдү киргиздиңиз/Hello. Well done, that you edit good more than 50 honest edits| --Roman, Alexej and Vładimir (баарлашуу) 23:12, 19 январь 2021 (UTC)Жооп берүү