Кыргызча накта жазуу Паркана мен дагы сингармонизм менен жазууну еелгин тыбыштарды колдонбойм , мага баарлашууга жазыңыз