Компьютердик программа

Компьютердик программа (англ. computer program) — кадамдап жазылган көрсөтмөлөр тобу, ал берилиштерден маалыматты иштеп чыгууга зарыл болгон аракеттерди аткарууга компьютерди багыттайт. Бул көрсөтмөлөр программалоочу тарабынан жазылып, сөздөрдүн, символдордун жана коддордун тобунан турат жана ар түрдүү программалоо тилдеринде жазылат же коддолот. Программалоо тилинин көрсөтмөлөрүн компьютер түшүнөт жана тааныйт. Компьютер программасын түзүү үчүн программалоочу пайдаланган процесс программаны иштеп чыгуунун өмүр цикли деп аталат. Программалар буйруктардан турат жана берилиштерди иштетип, маалымат түзүү үчүн зарыл болгон аракеттерди компьютерге аткартат. Программа эске жүктөлөт жана анда компьютер аткара турган аракеттер аныкталат. Программа түзүлгөндөн кийин, ал баскычтоп тактасын жана орундарды башкаруучу түзүлүштөрдү пайдалануу менен компьютерге киргизилет. Компьютерге анын тез эсиндеги программаны гана аткартууга болот, эгерде программа сактагыч түзүлүштө сакталса, анда аны алды менен тез эске жүктөп алуу максатка ылайык.

Кошумча караңызОңдоо

Компьютердик программалоо

Колдонулган булакОңдоо

  • У.Н. Бримкулов, А.С. Өмүралиев, В.Ф. Бабак."КОМПЬЮТЕР жана ИНТЕРНЕТ Энциклопедиялык окуу куралы". Бишкек, Кыргызстан 2004-ж.