Кратер

  1. Айдын бетиндеги алкак сымал тоолор;
  2. метеорит Жерге түшкөн кезде Жердин бетинде пайда болгон оюк (Метеорит кратери);
  3. жанар тоонун чокусундагы же капталындагы ороо, аяк сымал терең чуңкур; диаметри бир нече мден бир нече кмге чейин.
Везувий вулканынын кратери.

Кратерлерге астрономдордун жана математиктердин аттары коюлган. Мис., Кеплер, Коперник, Ньютон жана башка.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Астрономия. Энциклопедиялык окуу куралы, 2004, Бишкек
  • Башкы редактор: Ү. Асанов. Жооптуу редактор: Э. Мамбетакунов