Креветкалар (лат. Caridea) — рак сымалдуу жандыктардын бир тобу, буларга кыйла түр кирет: куралдуу креветка, кубулма креветка, кум креветкасы, зоо креветкасы, жети төштүү креветка, тырсылдак креветка.

Heterocarpus ensifer.

Колдонулган адабияттарОңдоо