Кургактык гидрологиясы

Кургактык гидрологиясы — кургактыктагы сууларды (дарыя, көл, суу сактагыч, саз жана мөңгүлөрдү) изилдөөчү илим; гидрологиянын бир тармагы. Кургактык гидрологиясы өз ичинен потамалогия, лимнология, тальматология тармактарына бөлүнөт; ошондой эле гидрометрияны, гидрол. эсептөөлөрдү, гидрол. алдын ала маалыматтоону, нук процесстеринин динамикасын, гидрографияны, гидрохимияны, гидрофизиканы да камтыйт.

Колдонулган адабияттарОңдоо