Куртбалык түспөлдүүлөр

Куртбалык түспөлдүүлөр (лат. Anguilliformes) — куртбалыксымалдуу балыктардын чоң түркүмү.

Gymnothorax undulatus.

Колдонулган адабияттарОңдоо