Кылым — жүз жыл (мисалы, 1901-жыл 1-январдан 2000-жыл 31-декабрга чейинки мезгил 20-к.).

Колдонулган адабияттар

түзөтүү