Кыргыз Автономия Областы

Кыргыз Автономия Областы - 1925-жылы май айында мурдагы Кара-Кыргыз Автономия Областынын атынын өзгөрүшүнөн улам түзүлгөн Түркстан АССРинин составындагы область.

Колдонулган булактарОңдоо

  • Кыргыз Совет Энциклопедиясы: 6 томдук, башкы ред. Б.Ө.Бөрүбаева, Фрунзе 1978