КүлчороАлмамбеттин баласы.

Семетейдин чоросу. Семетей эпосунун баш каармандарынын бири.

Семетей эпосунун уландысы Сейтек эпосунда да катышат.

Айрым шилтемелер түзөтүү