Ламна түспөлдүүлөр

Кархародон (Carcharodon carcharias).

Ламна түспөлдүүлөр (лат. Lamniformes) — акулалардын бир түркүмү.

Колдонулган адабияттарОңдоо