Мергелькальцит, доломит жана чоподон турган чөкмө тек. Курамындагы карбонаттар менен чопонун санына жараша өз ичинен чополуу, аки таштуу, доломиттүү жана бор сыяктуу түрлөргө бөлүнөт. Көбүнчө курамында 30–90% СаСО3 же MgCO3 болуп, калганын чопо түзөт. Өңү ачык түстүү, агыш, бозомук. Карбонаттуу, чополуу тектерде өз алдынча кабатча түрүндө кездешет. Көп тараган тектердин катарына кирет. Цемент даярдалат.

Мергель.

Колдонулган адабияттарОңдоо