Меридиан (meridian) – асман сферасынын дүйнө уюлу жана надир аркылуу өткөн чоң тегереги, кыскача Асман меридианы.

Меридиандар сары түстө көрсөтүлгөн. Экватор — көк. Параллелдер - үзүк сызыкча

Меридиан башталышы – Гринвич астрономиялык обсерваториясы аркылуу өткөн географиялык меридиан, Гринвич меридианы деп да аталат.

Меридиан тегереги – асман жарык чыгаруучуларынын экватордук координаталарын аныктоочу астрономиялык курал. Экватордук координаталар жарык чыгаруучулардын асман меридианы аркылуу өтүшүнө байкоо жүргүзүү бонча аныкталат. Меридиан тегерегинде астрономиялык түтүк бурч өлчөө үчүн шкалалуу тегерек орнотулган горизонталь октун айланасындагы меридиан тегиздигинде айланат.

Меридиан чекити – Жер бетинин каалаган меридиан чекити аркылуу өтүүчү тегиздик жана Жердин айлануу огу жер бетинде түз сызык бонча кесилишет. Ал Меридиан чекити деп аталат.

Кошумча макалалар

түзөтүү

Колдонулган адабияттар

түзөтүү
  • Астрономия. Энциклопедиялык окуу куралы, 2004, Бишкек
  • Башкы редактор: Ү. Асанов. Жооптуу редактор: Э. Мамбетакунов