Миң Теке тоосу - Алайкуу тоосунда Чоң-казык ж-а Ортоказык сууларынын (Тардын сол куймалары) аралыгында түш.-чыгыштан түн.-батышты карай 28 кмге созулат.

Туурасы 8 км. Орт. бийикт. 3400–3500 м, эң бийик жери 4432 м (Каратума). Тоонун суу бөлгүчү кырдуу, аскалуу (айрыкча түш.-батыш ж-а түн.-чыгыш учтары), ортоңку бөлүгү тайпаңыраак. Капталдары тик ж-а кыска, капчыгайлуу. Тоонун бийик түш.-батыш бөлүгү девондун базальттуу порфирит, диабаз, туф, кумдук, сланец, мрамор тектеринен түзүлгөн. Шалбаа-талаа өсүмдүктөрү, арча токою (2800–2900 м бийиктикке чейин), альп ж-а субальп шалбаасы (2900–3300 м), нивалдык (бир аз) ландшафт мүнөздүү. Жайкы жайыт.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Кыргызстандын географиясы. Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004, s. 71–72. ISBN 9967-14-006-2