Мозамбик кысыгы Африка менен Мадагаскар аралынын ортосунда. узундугу 1760 км, жазылыгы 925 кмге чейин, тереңдиги түндүгүндө жана түштүгүндө 3000 мден терең, орто бөлүгүндө 2400 м, эң тайыз жери фарватеринде 117 м. Кысык аркылуу Мозамбик агымы өтөт. Порттору: Мозамбик, Бейра (Мозамбик), Мадзунга (Мадагаскар).

Мозамбик кысыгы.

Колдонулган адабияттар түзөтүү