Нарын ойдуңдары - Нарын дарыясынын алабындагы өрөөндөр тизмеги, к. Жогорку Нарын өрөөнү, Ортонку Нарын өрөөнү, Тогуз-Торо ойдуңу, Кетмен-Төбө өрөөнү.

Колдонулган адабияттарОңдоо