Нгбанди тилдери Убанги уясына таандык. Нгбанди тилдеринде Борбордук Африка Республикасында жана Конго Демократиялык Республикасында сүйлөшөт. Нгбанди лексикасы санго креол лексикасынын негизин түзөт.

Расмий аталышы:

Өлкөлөр:

Борбордук Африка Республикасы
Конго Демократиялык Республикасы

Колдонгондордун жалпы саны:

355 миң

Классификациясы
Түрмөгү:

Африка тилдери

Нигер-конго макробүлөсү

Адамава-убанги бутагы
Убанги уясы
Жазылышы:

латын алфавити

Тилдер коду
ISO 639-1:

ISO 639-2:

ISO 639-3:

Нгбанди тилдери:

денди, гбайи, мбанги, түндүк нгбанди, түштүк нгбанди жана якома.

Конго Демократиялык Республикасында нгбанди тилдин жазуусу латын алфавиттин негизинде түзүлгөн.
Мурун үндүүлөрү тильда диакритика белгиси жардамы менен берилет: ã [ã], ɛ̃ [ɛ̃], ĩ [ĩ], ɔ̃ [ɔ̃], ũ [ũ].

Булактар түзөтүү