Нейтрон – заряды жок элементардык бөлүкчө, массасы -1838,6 электрон массасы =1, менен белгиленет. 1932 ж. Дж.Чедвик ачкан. Эркин Н. – туруктуу эмес жана ажыроосуна дуушар болот, жарым ажыроо мезгили. Т1/2 = 11,7 мин. Н. протон менен бирге ат. ядросунун курамына кирет. Протон менен Н. нуклондор деген жалпы атты алып жүрүшөт. Н. жардамы менен зат магнитик касиетин жана катуу телолор энергетикалык деңгээлин аныктайт. Жай Н. негизги булактары – ядролук реакторлор үчүн кызмат кылат. Тез Н. ядролук реакцияларды нурунун жардамы менен же заряддалган бөлүкчөлөрдүн жардамы менен алат.

Нейтрон.

Колдонулган адабияттар Түзөтүү