Нефелин минерал, калий жана натрий алюмосиликаты (NaK)AlSiO4. Алюминий жана сода өндүрүүдө, айнек, тери ө. ж-ларында колдонулат. Аппатит кендерин иштетүүдөн алынат.

Нефелин.

Колдонулган адабияттарОңдоо