Норманндар (эски французnorthman – Түндүк адамдары) – Скандинавия элдеринин аталышы. 8-кылымдын аягы – 11-кылымдын ортосундагы кеңири экспансия мезгилинде Батыш Европа элдери атаган; Скандинавиянын өзүндө жортуулчуларды викингдер, Русьта варягдар деп атаган.

Колдонулган адабияттарОңдоо