Нукөрөөндүн дарыя тартылган мезгилде суу агып туруучу эң төмөнкү бөлүгү. Суусу мезгилмезгили мененсоолуп калуучу дарыя өрөөндөрүндө кургак Н-тар пайда болот. Түздүктөгү дарыялардын нуктары ийри-буйру болуп, терең (ирим, айлампа) жанатайыз (кечүү) жерлерди пайда кылат. Тоо дарыяларынын нугу босого, аска-таштуу келет. Ири дарыялардын нуктарынын жазылыгы ондогон мден бир нече кмге чейин жетет (мисалы, Обь, Лена дарыясынын төмөнкү агымдарыныкы).

Колдонулган адабияттарОңдоо