Окладников, Алексей Павлович

ОКЛАДНИКОВ Алексей Павлович -археолог, тарыхчы ж-а этнограф
. (1908, Россия, Иркутск облусу, Жигалов р-ну, Константинов кыштагы –1981)

ИшмердүулугуОңдоо

СССР ИАнын академиги (1968).1966-жылдан СССР ИАнын Сибирь бөлүмүнүн тарых, филология ж-а философия институтунда директор болуп иштеген.
Сибирь, Ыраакы Чыгыш, Орто Азия, Моңголияда археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн
. Кыргызстандагы археологиялык изилдөөлөр боюнча эмгектери бар.
«Кыргыз ССР тарыхынын» байыркы мезгилинен 13-кылымга чейинки бөлүгүн жазган.
1950-, 1973-ж.

СыйлыктарыОңдоо

СССР Мамлекеттик сыйлыгын алган.Социалисттик Эмгектин Баатыры (1978).


Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Кыргыз тарыхы: энциклопедия. 2003-ж.
  • Чоротегин Т.К., Молдокасымов К.С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача тарыхы: (Байыркы замандан тартып бүгүнкү күнгө чейин): Тарыхты окуп үйрөнүүчүлөр үчүн. – Бишкек, 2000. – (Краткая история кыргызов и Кыргызстана. На кыргызском языке. Со-автор кандидат исторических наук Кыяс Молдокасымов). (ISBN 9967-00-001-5). – 160 стр.
  • Урстанбеков Б.У., Чороев Т.К. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк. – Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990. – 288 бет. – (История Киргизии: Краткий энциклопедический словарь). – (В со-авторстве с кандидатом исторических наук, доцентом Бейше Урстанбековым). – (ISBN 5-89750-028-2)


  • Асанов У.А., Жуманазарова А.З., Чоротегин Т.К. Кто есть кто в кыргызской науке: Краткий биобиблиогр. справочник докторов наук Кыргызстана / Под ред. акад. У.А.Асанова. — Бишкек: Гл. ред. Кыргызск. энциклопедии, 1997. — 672 с.

Интернеттеги шилтемелерОңдоо