Опера (ит.— жазма жумуш) — театр искусствосунун негизги жанрларынын бири. Мында негизги көңүл үнгө, музыкага бөлүнөт. Опера кыргыз элинде Октябрь революциясынан кийин пайда болуп, өнүгүп жатат. Мисалы: «Манас», «Айчүрөк» опералары.

Опера.

Опера (итал. opera - жумуш, эмгек, иш; лат. opera - эмгектер, жасалга, чыгарма) - музыкалык - драматикалык чыгарма муунунан болуп, сценалаштырылган, музыка синтезине, сценалык аракеттерге жана сөзгө негизделген искусство түрү.

Драматикалык театрдан айырмаланып, атайын функцияны музыка аткарат, операда аракеттин жүрүшүнүн негизи болуп эсептелет. Операнын атайын негизи либретто.

Опера сөзү чыгармадагы маанисинен мурун жаралган. Ал эми чыгармада 1639-жж. пайдаланыла баштаган. Жалпы колдонууга XVIII жана XIX кк. тарала баштайт.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү