Оптикалык система

Оптикалык системаоптикалык сүрөттөлүштү алууда же булактан келген жарык агымын өзгөртүүдө өз ара белгилүү бир тартипте айкалыштырып тутумдалган линза, призма, пластинка, күзгү жана башка оптикалык тетиктердин биримдиги. Оптикалык система оптикалык жана оптика-электрондук приборлордун өтө зарыл бөлүгү.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Физика: Энциклопедиялык окуу куралы,Башкы редактору Ү.Асанов Жооптуу редактору Жээнбаев Ж, ISBN 9967-14-010-0,