Органикалык айыл чарба

Органикалык айыл чарба — тездик менен айыл чарба иштери өзгөрүп жатканына жооп катары 20-кылымдын башында пайда болгон альтернативдүү айыл чарба системасы. Органикалык айыл чарба, бүгүнкү күндө ар кандай органикалык айыл чарба уюмдары тарабынан иштелип жатат. Мында органикалык жол менен жаралган органикалык жер семирткичтер колдонулат.

Экологиялык жактан таза өстүрүлгөн жашылчалар.