Орография (гр. oros – тоо жана …графия) геоморфологиянын рельефтин ар кандай формаларын (кырка тоо, дөңсөө, чуңкурдук д. у. с.), алардын пайда болушун байланыштырбастан эле сырткы белгилери боюнча мүнөздөөчү жана классификациялоочу бөлүмү.

Орография карта (1875).

Колдонулган адабияттар

түзөтүү