Messor barbarus.

Орокчулар (лат. Messor) — чөп жечү кумурскалардын бир уруусу, буларга Арал-Каспи орокчусу (лат. M. aralo-caspius) кирет.

Колдонулган адабияттарОңдоо