Почта жашигикаттарды жана почта карточкаларын жыйноого арналган, белгиленген тариз жана өлчөмдөгү жашик.

Колдонулган адабияттарОңдоо