Прикладдык (колдонмо) экология

Биосферанын бузулуу механизмдерин, бул процесстердин алдын алуу ыкмаларын, жаратылышты рационалдуу пайдалануунун жолдорун изилдейт.

3 негизги блоктон турат: геоэкология, техноэкология, социоэкология.

Колдонулган адабияттар Түзөтүү

  • EKOLOJİ ÇEV-150. 1. Hafta: Kırgızistan-Türkiye Manas Universitesi / Dr. Nurzat Totubayeva