Программи́ст — деп ЭЭМге[1] программаны жазган жана аны оңдогон, б.а программалоо менен иштеген адис аталат.

Программалоонун коомдогу ордуОңдоо

Прогаммалоо ишмердүүлүк түрү катары, адистин негизги ишмердүүлүгү болушу мүмкүн, же кандайдыр бир жардам катары профессионалдык маселелерди чечүүдө, же кесиптик эмес сферада (маселерди чыгаруу аспабы же программалоо процессинен канаатануу) колдонулат. "Программист" термини, сөзсүз эле профессионалдык билимди же профессионалдык ишмердүүлүктү айтпайт.


АдабиятОңдоо

ЭскертмелерОңдоо

  1. Толковый словарь по вычислительным системам/Под ред. В. Иллингуорта и др. — М.: Машиностроение, 1989. 568 с ISBN 5-217-00617-X (перевод словаря издательства Oxford University Press)