(Pseudocode- Псевдокод). Айрым програмчылар чечим алгоритмдин логиктик тартибин англис тилине окшош тилде түшүндүрүүнү жогору баалашат. Псевдокод деп аталган долбоорлоонун аспабы програмдын логиктик тартибин түзүүдө англис тилинин кыскартылган түрүн колдонот. Негизги үч башкаруу структура абзац түрүндө жазылат, андагы модулдун башы менен аягы барактын сол четинде жайгаштырылат жана модулдун чегиндеги аракеттер жаңы саптан жазылат. Мындай жайгаштыруу модуль ичиндеги аракеттерди аныктоого мүм-күндүк берет. Башкаруу структуралар ичиндеги аракеттер дагы жаңы саптан жазылат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү