Речь посполита (полякча Rzeczpospolita – республика) – 15-кылымдын аягы – 18-кылымдагы Польша мамлекетинин салттуу аталышы. Сословиелик монархиянын өзгөчө формасы болгон речь посполитаны сейм шайлоочу король башкарган. Люблин униясы (1569) түзүлгөндөн 1795-жылга чейин Польша – Литва мамлекетинин расмий аталышы.

Колдонулган адабияттарОңдоо