Ризоплана - тамырдын үстүнкү бетинде тиричилик өткөргөн микроорганизмдердин жыйындысы же алар өсүмдүктүн тамырынын тканына киришет. Ризосфера микроорганизмдери сыяктуу эле мааниге ээ.

Колдонулган адабияттарОңдоо