Сабитова Элмира Сагындыковна

Сабитова Элмира Сагындыковна1968-жылы Нарын областынын Ат-Башы айылында туулган. 1985–жылы Нарын шаарындагы В. Чкалов атындагы орто мектебин бүтүргөн. Монографиясы мектептин музеине коюдган, мектептин сыймыктары  атту кинотасмада тартылган.1992 – жылы Кыргыз кыз-келиндер институтунун филология факультетин ийгиликтуу аяктаган. Адистиги – филолог, орус тили жана адабияты мугалими. Кыргыз, орус, чыгыш жана дүйнөлүк адабияттын теорияся жана практикасы тармагында адистешет. 1994-1997- жж. КМПУнун аспирантурасында окууган. 2005-жылы  кандидаттык диссертациясын «Кыргыз адабиятында аялдын образынын  көркөм эволюциясы (20-50-жж.)» аттуу темада коргогон.  Илимий даражасы: филология илимдеринин кандидаты, доцент. 2008-2010-жж. И.Арабаев атындагы  КМУнун ага илимий кызматкери болуп иштеген.

Эмгек жолун жогорку окуу жайын бүткөн  эле жылдан  И. Арабаев атындагы КМУнун  филология факультетитин деканатында методист болуп иштөөдөн баштаган, бүгүнкү күнгө чейин окутуучулук кызматта, психологиялык-педагогикалык жана гуманитардык билимдер кафедрасынын доценти.

1994-жылдан   1998-жылга чейин  И. Арабаев атындагы педагогикалык университетинин  илим  бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген.
2001-жылдан  2005-жылга чейин университеттин педагогикалык практика башчысы.
2005- жылдан 2008- жылга чейин КМУнун окумуштуу катчысы.
2008-2010- жж. ага илимий кызматкери.
2010-2012-жж. Ж.Баласагын атындагы КУУ менен КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн түзүлгөн Д.10.09.395 Диссертациялык Кеӊештин  окумуштуу катчысы.
2011-ж. Өкмөттүн алдындагы комиссиянын мүчөсү  «КР жарандарын гумандуу тарбиялоо Концепциясы».
1997-жылдан бүгүнкү күнгө чейин И. Арабаев атындагы КМУнун  М.Р. Рахимовна атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунда эмгектенип келүүдө.
Сабитова Элмира Сагындыковнанын  35 илимий эмгеги жарык көргөн, анын ичинен 2- монография, 3-окуу-методикалык эмгектери, 1 программа, 1 – 10 томдук Хрестоматиянын (авторлошу), 15 илимий макала, 14 гезиттик макаласы, 1 адабий терминдердин сөздүгү, 1 – электрондук сөздүгү жарык көргөн.
Манастаануу курсунун программасы (Жогорку окуу жайларынын кыргыз филологиясы эмес коомдук-гуманитардык, табигый-техникалык факультеттери үчүн) 2007-ж., “Манас” – кыргыздын эпикалык театры (2012), “Манасты” мектептерде жана жогорку окуу жайларында окутуу: абалы, проблемалары, милдеттери (2012), Манастаануу (студенттер үчүн колдонмо), «Кыргыз адабиятында аялдын образынын көркөм эволюциясы» (2007), Кыргыз драматургиясындагы  каармандардын психологиялык конфликтери” (2016), Психологиялык адабий терминдердин сөздүгү, Адабий терминдердин электрондук сөздүгү жарык көргөн ж.б.

Билимин өркүндөтүү максатында, жетишкендиктерин жайылтуу боюнча ЮСАИД, ЮНИСЕФ, ОБСE тарабынан уюштурулган семинарларга катышып, эл аралык  10 ашуун сертификаттын ээси.

ЮСАИД менен КР Билим берүү жана илим министрлигинин илим башкармалыгы тарабынан каржыланган «Кыргызтаануу» илимий проектиси  ж.б. долбоорлорго жетектөөчү илимий кызматкер катары катышкан.

«КР сот системасындагы  реформаны колдоо» ЕС Проектиси. Эл аралык конгресс «Өспүрүмдөрдүн арасындагы кылмышттыктын өсүшү», ОБСЕ (2009).

Кыргыз Республикасынын Билим берүү министирлиги тарабынан уюштурулган мугалимдердин кышкы декадасы  “Айылдык мектептердин шартында инновациялык окутуу” анкетасынын жыйынтыгы боюнча эӊ мыкты лектор болуп табылган (2003-ж.).

2004-ж. Министирлик тарабынан түзүлгөн “Жаш мугалимдин Депозити”

USAID жана КР Билим берүү  министрлигинин Прoектиси,   “Жаш мугалимдин Депозити” жобоонун түзүүчүсү.    

Илимий ишмердyлyгy:Оңдоо

Расмий оппонент:          1. Пахыров Курсан  ф.и.к. окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация (27 июнь 2008-ж.).

                                              2. Иманбердиева Нүргүл (23 апрель 2010-ж.).

                                              3. Гульниса Жамал (24 июнь 2010-ж.).

                                              4. Жаныбаева Майрамкүл (24 февраль 2012-ж.).

                                              5. Устабаева Гүлнар (17 май 2013-ж.).      

                                              6. Мокеева Асылай (29 ноябрь 2016-ж.). 

Экспертик         Сыдыкбаева Мира ф.и.к.  окумуштуулук даражасын изденип

комиссиянын мүчөсү:   алуу үчүн жазылган диссертация (февраль 2010-ж.).

Өзүнүн  эмгек    жолунда   2002 - жылы И. Арабаев  атындыгы  педагогикалык  университетинин Ардак грамотасы  мемен, 2004 – жылы Кыргыз Республикасныны билим берүү , илим жана жаштар саясаты министрлигинин Ардак грамотасы  менен, 2006 – жылы «Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги» төш белгиси

менен сыйланган. 2005 – жылы «Гендердик теңдештик көз карашынан алганда кыргыз адабиятындагы (20-50 -жж.)  аялдын образынын көркөм эволюциясы» изилдөөсү үчүн Кыргыз Республикасынын  Президентинин  Д иплому менен сыйланган, Республикалык XXIII педагогикалык окууларда жасаган мыкты доклады үчүн Диплом менен сыйланган (2008-ж.),  № 2 Чкалов атындагы орто мектебинин (2007-ж.), Бишкек шаарындагы № 47 орто мектебинин ыраазычылык каты (2004-ж.) тапшырылган. 2012 – жылы «Айкөл Манас» медалинин ээси,  И.Арабаев атындагы КМУнун КЖ жана ККД  Институтунун Ардак   грамотасы (2013-ж.), И. Арабаев атындагы КМПУнун Ардак грамотасы  (2014, 2016-жж.), 2016-жылы Кыргызстан Аялдар Конгрессинин эл аралык маанидеги «Лидерлик үчүн» медалы менен сыйланган.