Спорангий (Dryopteris filix-mas).

Спорангийспоралуу өсүмдүктөрдөгү (балыр, козу карын, мохтор, папоротник сымалдар) жыныссыз көбөйүүнүн кызматын аткаруучу спораларды кармаган кутуча.

Колдонулган адабияттарОңдоо