Спорангийспоралуу өсүмдүктөрдөгү (балыр, козу карын, мохтор, папоротник сымалдар) жыныссыз көбөйүүнүн кызматын аткаруучу спораларды кармаган кутуча.

Спорангий (Dryopteris filix-mas).

Колдонулган адабияттарОңдоо