Сулуулукэстетикалык категория.

Сулуулук категориясы мисалы: адамдын ички рухий Сулуугунун, тышкы көрүнүшүн баалоодо, искусство чеберчилигинин мазмунун, формасын баалоодо колдонулат.


Колдонулган адабияттарОңдоо