Сөөк чокусу - Жетимбел кырка тоосунун эң бийик жери. Бийиктиги 4627 м. Кырка тоонун ортоңку бөлүгүндө жайгашкан. Түштүк капталы тик келип, дайыма жылаңач, түндүгүн кар менен мөңгү каптап жатат. Чокуга жакын Сөөк суусу башталып, ашуу жатат.

Колдонулган адабияттарОңдоо