Кар – атмосфералык жаан-чачындын бир түрү; түрдүү формадагы муз кристаллдарынан турат. Кар негизинен алты бурчтуу жалпак жана алты бурчтуу жылдызча түрүндө болуп, булуттан температура 0°Сден төмөн болгон кезде жаайт.

Карлуу токой.
Жаңы жааган кар.
Симметрия снежинки.

Дагы караңыз

түзөтүү