Тазакемин чокусу

Тазакемин чокусу - Кемин кырка тоосунун эң бийик жери. Бийиктиги 3884 м. Кырка тоонун чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Төбөсү тайпак тартып, капталдары тик келген жылаңач чоку. Кембрийге чейинки мезгилдин жана соңку рифейдин интрузия тектеринен түзүлгөн.

Колдонулган адабияттарОңдоо