Талант [грекче xaλaviov «талантон», лат. talentum) – «салмак», «жүк»] – байыркы мезгилде Жакынкы Чыгыш жана Жер Ортолук деңизинин аймагындагы элдер пайдаланган оордук өлчөмү. Байыркы Греция жана Байыркы Римде тыйын түрүндө эмес, акча эсебинин ордуна пайдаланылган. Байыркы гректердин чен бирдиги боюнча ар кайсы мезгилде 25тен 60 кг чейин жетип, Гомердин тушунда бир талант 16,8 кг (жарым талант 8,4 кг) же 6 миң драхмага барабар болгон. Рим империясында таланттын чени суу куюлган стандарттуу амфоранын салмагына (26,027 л) туура келген.

Байланыштуу макалалар

түзөтүү

Колдонулган адабияттар

түзөтүү