Талап (Query- Запрос). Берилиштер базасын башкаруу системдеринде пайдаланылган термин. Ал атайын SQL талаптар тилинде жазылат жана берилиштер базасына суроо түрүндө түзүлөт. Мындай талаптын жыйынтыгы коюлган талаптын шарттарына туура келген берилиштердин кандайдыр бир жыйындысы болуп саналат.

Колдонулган булактарОңдоо

  • Компьютер жана интернет: Энциклопедиялык окуу куралы, Башкы редактор Ү. Асанов; Ред. кеңеш У.Н.Бримкулов ж.б. Бишкек 2004.

ISBN 9967-14-014-3