Тарпчыл ителгилер

Тарпчыл ителгилер (лат. Daptriinae) — Америкада жашоочу тарп менен тамактануучу, шумкар сымалдуу куштардын бир тукумчасы, буларга төмөнкү түрлөр жана уруулар кирет: † Гуадалупа тарпчыл ителгиси (лат. Polyborus lutosus), кадимки тарпчыл ителги (P. plancus), тоонун тарпчыл ителгилери (уруу) (Phalcobaenus), чаңырган тарпчыл ителгилер (уруу) (Milvago).

† Гуадалупа тарпчыл ителгиси (Polyborus lutosus).

Колдонулган адабияттарОңдоо