Тикенбоор сыяктуулар

Тикенбоор сыяктуулар (лат. Tetraodontiformes) — деңиз балыктарынын бир түркүмү, буларга тикенбоор түспөлдүүлөр түркүмчөсү (лат. Tetraodon), бир нече уруу жана түрлөр кирет: тикенбоор сымалдуулар тукуму (Tetraodontidae), тотудай тикенбоор (Colomesus psittacus), сүйрү тикенбоор, темгилдүү тикенбоор, Фахак тикенбоору, уулуу тикенбоор, жапондун тикенбоору, тикенбоорлор (уруу) (Tetraodon), коёнбаш тикенбоорлор (уруу) (Lagocephalus).

Cantherhines macrocerus.

Колдонулган адабияттарОңдоо