Тикенканат түспөлдүүлөр

Тикенканат түспөлдүүлөр (лат. Gasterosteiformes) — балыктардын бир түркүмү, булардын кыйла тукуму, уруусу жана түрү бар: Арал тикенканаты (лат. Pungitius aralensis), эки ийнелүү тикенканат (Gastorosteus wheatlandi), тогуз ийнелүү тикенканат (Pungitius pungitius), узун тумшук тикенканат (Aulorhynchus flavidus), жапондун узун тумшук тикенканаты (Aulichthys japonicus), жазы курсак тикенканат (Pungitius platygaster), деңиздин тикенканаты (Spinachia spinachia), үч ийнелүү тикенканат (Gasterosteus aculeatus), булактын тикенканаты (Eucalia inconetans), төрт ийнелүү тикенканат (Apeltes quadracus), узун тумшук тикенканаттар (уруу) (Aulorhynchus), кидик тикенканаттар (уруу) (Pungitius).

үч ийнелүү тикенканат (Gasterosteus aculeatus).

Колдонулган адабияттарОңдоо