Тоглук-Темир – 1348–1363-ж. Моголстанды бийлеген хан. Чагатай тукумунан чыккан. 16-кылымдын 70-жылдарына чейин Борбордук Теңир-Тоону жана Чыгыш Түркстанды ээлеген. Моголстан дөөлөтүн негиздеген. 1360-ж. Аксак Темир ага убактылуу баш ийип турган. Тоглук-Темир өлгөндөн кийин такка уулу Илйас-Кожо (1365–1366-ж. өлтүрүлгөн) отурган.

Колдонулган адабиятОңдоо

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамалекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.