Токой чарбасытокойду изилдөө жана эсебин алуу, аны сактоо жана коруу, көбөйтүү, пайдаланууну жөнгө салуу, токой байлыктарын пайдаланууга көзөмөлдүк кылуу иш-милдетине кирген материалдык өндүрүш тармагы.

Колдонулган адабияттар түзөтүү