Токсон-Кемпир тоосу

Токсон-Кемпир тоосу, Өзгөн тоосу – Фергана тоо тизмегинин бир тармагы.

Жазы, Каракулжа–Мырзаке өрөөндөрү м-н чектешип, кеңдик багытта 56 кмдей созулуп жатат. Орт. бийикт. 3500 м, эң бийик жери 4381 м. Палеозойдун акиташ теги, сланец, мезозойдун кум-чополуу конгломерат тектеринен турат. Т. Т-на рельефтин альп тибинен адырларга чейинки төрлөрү мүнөздүү. Кыры тайпак, капталдары жазы, асимметриялык түзүлүштө. Тектон. структурасына жараша батыштан чыгышты карай үч зонага бөлүнөт: төмөнкү (Ничке тоосу), ортоңку (Токсонкемпир тоосу) ж-а жогорку (Сурташ). Негизинен талаа (1500–2000 м), токой (2500–3200 м), субальп, альпы шалбаа (3000–4000 м) ландшафты басымдуу. Чөп чабынды, жайыт катары пайдаланылат.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Кыргызстандын географиясы. Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004, s. 71–72. ISBN 9967-14-006-2