Томас Уильям Айзек

Томас Уильям Айзек (1863–1947) – америкалык социолог, социологиядагы психологизмдин өкүлү. Томастын теориясынын негизин – социалдык ахвал түшүнүгү жана бири-бири менен байланышкан 3 элемент түзөт: объективдүү шарт (социалдык ченемдер жана баалуулуктар); индивид менен топтордун багыттары; негизги өкүл менен ахвалды түшүндүрүү.

Ф. Занеский менен жазган китебинде “Польшалык дыйкан Европада жана Америкада” (1918) деген китебинде экинчи элементке кеңири көңүл бурулат. Индивиддин ахвалга болгон түшүнүгү топтук баалуулуктарына дал келбей калышы, келишпестикти(жаңж алды) жана коомдогу көптөгөн ооруларды туудурат.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004