Топилогия – 1) нерселерди кубулуштарды жалпылаган моделдин же типтин жардамы менен топторго бөлүүгө негизделген илимий таанымдын ыгы жанаша же ар башка жашаган нерселердин белгилерин, байланыштарын, кызматын, мамилелерин, түзүлүшүн салыштырып изилдөө үчүн колдонулатил 2) Типтүү конструкцияларды иштеп чыгуу же стандартташтыруунун методдорунун бири.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004