Трагикомедия — өз ичине трагедия менен комедиянын белгилерин камтуучу драмалык чыгармалар.

Трагедия ... Комедия.

Колдонулган адабияттарОңдоо